Wet van de privacy.pdf

Beste ouders,

indien U bezwaren zou hebben tot het verzamelen en beheren van info van Uw kinderen of het publiceren van foto's of ploegfoto's al dan niet op de website van KSV Loppem, kunt U ons dit persoonlijk melden via info@ksvloppem.be. Dit betreffende de nieuwe "wet van de privacy".